Poziv na redovnu skupštinu Rgnc grupe d.o.o.

Na temelju čl. 442 i 443. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 35., 36. i 37. Društvenog ugovora Rgnc grupe d.o.o. Zabok, Prilaz dr. Franje Tuđmana 15, Uprava Društva saziva i objavljuje poziv članovima Društva za redovnu skupštinu.

Poziv_za_redovnu_skupštinu_društva_RGNC_grupa_d.o.o._za_2023_pages-to-jpg-0001.jpgPoziv_za_redovnu_skupštinu_društva_RGNC_grupa_d.o.o._za_2023_pages-to-jpg-0002.jpg

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

RGNC